Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

wycinka drzew

Czy wycinka drzew wymaga nadzoru przyrodniczego?

Większość inwestycji budowlanych czy prac mających na celu wprowadzenie różnego rodzaju zmian wpływa na stan środowiska naturalnego. Z uwagi na roślinność i zwierzęta, które tam funkcjonują, często zdarza się tak, że konieczne jest przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego. Taka usługa bywa zlecana na przykład w przypadku wycinki drzew. Na czym dokładnie polega i w jakich sytuacjach trzeba się na nią zdecydować?

Czytaj więcej...

ptaszek

Kiedy należy przeprowadzić monitoring ornitologiczny?

Jednym z popularniejszych badań przyrodniczych jest tak zwany monitoring ornitologiczny. Dzięki obserwacjom możliwe jest dokonanie oceny ptaków na określonym obszarze. Mowa tutaj przede wszystkim o ich liczebności, rozrodczości oraz rozmieszczeniu badanych gatunków. Co więcej, jeśli monitoring jest przeprowadzany regularnie, to pozwala też porównać dane z różnych lat. Kiedy trzeba go przeprowadzać i jakie korzyści z niego płyną?

Czytaj więcej...

inwentaryzacja przyrodnicza

Co powinna zawierać inwentaryzacja przyrodnicza?

Podczas planowania określonych inwestycji na terenach zielonych, konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów oraz pozwoleń. Bez nich realizacja planów może okazać się niemożliwa. Co więcej, tego rodzaju przedsięwzięcie wymaga również przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Ta, aby została wykonana poprawnie, powinna być zlecona specjalistom. Czym podczas inwentaryzacji zajmują się fachowcy?

Czytaj więcej...

rozbiórka budynku

Jak przeprowadzić rozbiórkę starego obiektu, nie zaburzając okolicznego ekosystemu?

Rozbiórka starych obiektów jest nierzadko koniecznością. Mogą one w każdej chwili się zawalić lub ukruszyć, przez co stanowią niebezpieczeństwo dla osób przebywających w ich pobliżu. Jednak w miarę upływu lat lub jeżeli budynek stoi z dala od odwiedzanych przez ludzi miejsc, w jego okolicy bujnie rozwija się przyroda. Rozbiórka takiej konstrukcji może naruszyć ekosystem. Jak tego uniknąć?

Czytaj więcej...

kobieta spisuje raport

Jakie wymogi formalne powinien spełniać raport środowiskowy?

Niektóre inwestycje budowlane w szczególny sposób oddziałują na swoje otoczenie, stając się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także okolicznych mieszkańców. W takim przypadku konieczne jest sporządzenie raportu środowiskowego, który ma na celu ocenę stopnia oddziaływania inwestycji m.in. na poszczególne elementy lokalnego ekosystemu. Wyjaśniamy, jakie wymogi musi spełniać raport środowiskowy.

Czytaj więcej...

ochrona środowiska

Jak nadzór przyrodniczy przyczynia się do ochrony środowiska?

Inwestycje budowlane oddziałują na swoje otoczenie w rozmaity sposób. Proces budowy często odbywa się na terenach zielonych, zmieniając ich przeznaczenie oraz ingerując w lokalny ekosystem. To realne zagrożenie dla fauny i flory, które może doprowadzić m.in. do wyginięcia lub znacznego spadku populacji konkretnych gatunków, a także zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wyjaśniamy, w jaki sposób nadzór przyrodniczy przyczynia się do ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.

Czytaj więcej...

Widok na zatokę

Na czym polega rekultywacja terenów środowiskowych?

Każde działanie człowieka niestety nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Przy zakładach przemysłowych, przetwórstwa, kopalniach dochodzi do trwałego zdegradowania terenów, co wpływa niekorzystnie na cały ekosystem. Na osobach odpowiedzialnych za tego typu zniszczenia ciąży obowiązek przeprowadzenia prac rekultywacyjnych. O co w nich chodzi?

Czytaj więcej...

przepisy prawne

Jakie działania wchodzą w zakres nadzoru przyrodniczego?

Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek uzyskania przy określonych inwestycjach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – w skrócie: decyzji środowiskowej. Z tej decyzji może wynikać konieczność zaangażowania nadzoru przyrodniczego. Co to oznacza dla inwestora i prowadzonej przez niego inwestycji?

Czytaj więcej...

raport środowiskowy budowa

W jakich sytuacjach wykonuje się raport środowiskowy?

Inwestor planujący budowę (lub rozbudowę) inwestycji, która może mieć wpływ na środowisko, musi otrzymać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dzisiejszym wpisie wytłumaczymy, czym ona jest i kiedy wykonuje się raport środowiskowy.

Czytaj więcej...

inwentaryzacja przyrodnicza

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzacja przyrodnicza, najprościej mówiąc, to spis elementów przyrody znajdujących się na danym obszarze. Ekspertyza uwzględnia głównie przyrodę ożywioną. Zazwyczaj przeprowadza się ją przed rozpoczęciem inwestycji na danym terenie. Dzięki inwentaryzacji można sprawdzić, czy nie występuje na nim chroniona fauna i flora, a także zaplanować realizację inwestycji z poszanowaniem zasad ochrony przyrody.

Czytaj więcej...

Do góry