Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ekspertyzy przyrodnicze – określenie wartości przyrodniczej obszaru

Firma ProEkoEkspert zajmuje się przeprowadzaniem profesjonalnych ekspertyz przyrodniczych, na podstawie prowadzonego monitoringu przyrodniczego. Działania te obejmują spis podstawowych elementów przyrody, które są podstawą do prowadzenia dalszych przedsięwzięć. Co ważne, podczas jej przeprowadzania brane są pod uwagę zarówno elementy przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Ich celem jest m. in. określenie wartości przyrodniczej danego obszaru. Szczegółowa dokumentacja powinna być opracowywana przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zawiera ona bowiem wyniki inwentaryzacji przyrodniczej. Prace terenowe muszą być przeprowadzone w określonym terminie ze względu na przyrodnicze uwarunkowania np. okres lęgowy ptaków. Konkretne daty rozpoczęcia badań są zatem określane przez specjalistów.

Przygotowanie pełnej dokumentacji ekspertyz przyrodniczych zajmuje od kilku tygodni do jednego roku (wszystkie okresy fenologiczne). Co więcej, mogą one dotyczyć różnych środowisk przyrodniczych. W przygotowanej ofercie znajdą Państwo ekspertyzy dotyczące np. środowisk leśnych, zbiorników wodnych (ekspertyzy hydrobiologiczne) czy łąk przeznaczonych pod budowę dróg i autostrad – wykonujemy monitoring przyrodniczy różnych terenów, dopasowany do potrzeb Klientów. Jego profesjonalne przeprowadzenie pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków realizacji inwestycji.

 

Dlaczego ekspertyzy środowiskowe są ważne?

Zobacz również: prognozy oddziaływania na środowisko

Ekspertyzy środowiskowe mają ogromne znaczenie dla przebiegu prac inwestycyjnych. Ich brak może spowodować zablokowanie prac remontowo – budowlanych. Stanowią one bowiem podstawę do wydania potrzebnych zezwoleń, zwłaszcza w przypadku terenów objętych programami ekologicznymi (np. Natura 2000). Badania terenowe, obejmujące m.in. monitoring przyrodniczy, trzeba także przeprowadzić w przypadku wycinki drzew i krzewów. Specjaliści sprawdzają wówczas, czy rośliny nie stanowią schronienia dla zwierząt żyjących na danym terenie zwierząt.

Kluczowe jest także właściwe podejście do wykonania ekspertyz przyrodniczych. W tym celu wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pomiarowy, przystosowany do badań środowiskowych, ale też nowoczesne oprogramowanie komputerowe. W efekcie rzetelnie przeprowadzone badania w terenie pozwalają uzyskać właściwe i przydatne informacje, ale też prawidłowo ocenić wpływ inwestycji na środowisko.

 

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy przyrodniczej

Ekspertyza przyrodnicza jest niezbędna w wielu sytuacjach, szczególnie kiedy planowane są inwestycje lub inne działania mogące wpłynąć na środowisko naturalne. Konieczność przeprowadzenia takiej ekspertyzy wynika przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa, które wymagają oceny wpływu planowanych inwestycji na przyrodę. Przykładowo, każdy projekt budowlany, który może zakłócić naturalne siedliska zwierząt lub ekosystemy, musi być poprzedzony szczegółową analizą. Ekspertyza przyrodnicza jest również wymagana w przypadku realizacji projektów w obszarach chronionych, takich jak parki narodowe czy obszary Natura 2000. Ponadto, jest ona niezbędna przy planowaniu działań, które mogą wpływać na gatunki chronione, ich siedliska oraz na ogólną bioróżnorodność regionu. Nasza oferta obejmuje również przeprowadzanie inwentaryzacji przyrodniczych, sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz sporządzanie raportów środowiskowych.

 

Kto jest upoważniony do wykonania ekspertyzy przyrodniczej?

Do wykonania ekspertyzy przyrodniczej upoważnione są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska oraz ekologii. Specjaliści tacy jak biolodzy, ekolodzy czy hydrobiolodzy, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, są w stanie prawidłowo ocenić stan środowiska naturalnego i potencjalne skutki planowanych inwestycji. Zatrudniamy wyłącznie ekspertów z długoletnim doświadczeniem, co gwarantuje najwyższą jakość przeprowadzanych przez nas ekspertyz. Dzięki temu, że korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu, możliwe jest dokładne badanie i analiza każdego, nawet najmniejszego elementu środowiska naturalnego.

Usługi firmy ProEkoEkspert to gwarancja profesjonalizmu i rzetelności. Zapraszamy do współpracy!

Do góry