Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prognozy oddziaływania na środowisko – dokumentacja techniczna

Przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycjami przemysłowymi należy przygotować pełną dokumentację techniczną. Wśród wymaganych ekspertyz należy także opracować dokładny raport oddziaływania na środowisko (pełna nazwa: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – raport OOŚ). Dokument ten stanowi jeden z kluczowych elementów, jakie są niezbędne do otrzymania pozwoleń na budowę. Prognozy oddziaływania na środowisko mają na celu sprawdzenie i ocenienie, jak inwestycja będzie wpływała na wszystkie żyjące na danym terenie organizmy. W ramach dokonywanej oceny jest analizowany oraz oceniany:

 • pośredni i bezpośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko, ludność, zdrowie i warunki życia ludzi, ale też krajobraz, zabytki, ale też dobra materialne,
 • ryzyko wystąpienia poważnych katastrof naturalnych i budowlanych,
 • możliwości i sposoby zapobiegania występowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • wymagany zakres monitoringu przyrodniczego.

 

myszka

Raport jest wykonywany głównie dla przedsięwzięć mogących w jakimkolwiek stopniu zaburzyć równowagę biologiczną terenu inwestycji.

Wniosek o wydanie ww. opinii jest składany do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, właściwego dla terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Dokument ten powinien składać się z:

 • wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź informacji o braku takiego planu.

 

Najważniejsze elementy raportu środowiskowego

Zobacz również: nadzór przyrodniczy

Zakres, jaki powinien obejmować raport środowiskowy, został dokładnie określony przez Ustawę z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podstawowe elementy prognozy oddziaływania na środowisko obejmują:

 • dokładny opis inwestycji oraz etapów budowy,
 • opis warunków użytkowania danego terenu,
 • cechy charakterystyczne procesu produkcyjnego fabryk oraz zakładów usługowych,
 • przewidywane rodzaje odpadów, jakie powstają w wyniku procesów technologicznych,
 • informację o zapotrzebowaniu w na energię elektryczną,
 • opis prac związanych z rozbiórką starych obiektów,
 • ryzyko i rodzaj wystąpienia awarii bądź katastrof naturalnych z uwzględnieniem szkodliwych substancji mających negatywny wpływ na środowisko naturalne,
 • wynik przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej,
 • dokładny opis chronionych elementów przyrody,
 • wykaz sąsiadujących z inwestycją zabytków,
 • opis krajobrazu,
 • przewidywane skutki, jakie mogą wyniknąć z budowy danego obiektu,
 • sposoby ochrony przyrody, jakie występują na danym obszarze,
 • metody przeciwdziałania awariom oraz katastrofom przyrodniczym.

 

Do góry