Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monitoring ornitologiczny i nadzór nad inwestycją

Monitoring ornitologiczny jest prowadzony w celu dokonania oceny stanu populacji ptaków na danym obszarze. Podczas badań specjaliści firmy ProEkoEkspert sprawdzają najważniejsze parametry, do których należą: liczebność, rozrodczość oraz rozmieszczenie każdego gatunku. Stosowana metodyka prac pozwala sporządzić ekspertyzy ornitologiczne, ale też porównać powyższe dane z informacjami z lat poprzednich (pod warunkiem, że takie badania były wcześniej robione). Dzięki temu eksperci mogą ocenić, jak inwestycje przemysłowe wpływają na środowisko naturalne. Prowadzenie monitoringu ornitologicznego jest zalecane także przez jednostki naukowe, których zadaniem jest ochrona flory i fauny. Monitoring poszczególnych gatunków może stanowić część kontroli przyrodniczej nad inwestycją.

Najczęściej jest on prowadzony przed realizacją inwestycji polegających na budowie farm wiatrowych i inwestycji liniowych np. budową linii elektroenergetycznych. Każdorazowo metoda prowadzenia monitoringu ornitologicznego musi być dopasowana do rodzaju inwestycji – w przeciwnym razie uzyskane informacje nie będą rzetelne i pomocne.

 

Jak przebiega kontrola przyrodnicza nad inwestycją?

Kontrola przyrodnicza nad inwestycją to zespół prac związanych z weryfikacją i dokumentacją wszystkich czynności, jakie są wykonywane podczas trwania budowy. Główne zadanie nadzoru przyrodniczego to pomoc inwestorom w spełnieniu prawnych wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Kompleksowo przeprowadzona kontrola pozwala uniknąć potencjalnych kar finansowych bądź konsekwencji w postaci wstrzymania prac budowlanych. Zakres nadzoru wynika najczęściej z zaleceń i nakazów decyzji środowiskowej wydanej przez Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z dokumentów wykonawczych.

W ramach kontroli przyrodniczej oferujemy:

 • konsultacje ze specjalistami z zakresu biologii i ochrony środowiska,
 • przygotowanie inwentaryzacji występujących na danym terenie gatunków,
 • wydawanie opinii dotyczących projektu i planu robót budowlanych,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji,
 • udział w spotkaniach oraz rozmowach z organami zajmującymi się ochroną środowiska,
 • przygotowanie ekspertyz przyrodniczych, w tym ekspertyz ornitologicznych
 • profesjonalne zabezpieczenie budowy w okresie lęgu oraz migracji zwierząt,
 • wydawanie opinii dotyczących postępu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne,
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników budowy dotyczących najważniejszych zasad z zakresu ochrony przyrody,
 • nadzór nad wycinką drzew,
 • zabezpieczanie drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki,
 • nadzór nad przenoszeniem gatunków chronionych.

Przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego jest ważne nie tylko przed realizacją inwestycji, ale też po jej zakończeniu – pozwala on bowiem zweryfikować, czy przyjęte założenia były poprawne. Aby dane były porównywalne, bardzo ważne jest dokładnie takie samo prowadzenie działań jak w pierwszej analizie – powinna być ona repliką badań.

Zobacz również: ekspertyzy herpetologiczne

Do góry