Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kiedy należy przeprowadzić monitoring ornitologiczny?

Jednym z popularniejszych badań przyrodniczych jest tak zwany monitoring ornitologiczny. Dzięki obserwacjom możliwe jest dokonanie oceny ptaków na określonym obszarze. Mowa tutaj przede wszystkim o ich liczebności, rozrodczości oraz rozmieszczeniu badanych gatunków. Co więcej, jeśli monitoring jest przeprowadzany regularnie, to pozwala też porównać dane z różnych lat. Kiedy trzeba go przeprowadzać i jakie korzyści z niego płyną?

Kiedy i po co trzeba przeprowadzać monitoring ornitologiczny? 

Przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego to obok monitoringu herpetologicznego czy ekspertyz przyrodniczych jedna z usług, po których wykonanie Klienci zgłaszają się do nas stosunkowo często.

Wykonanie takich badań ma kilka głównych celów. Są to przede wszystkim:

  • dokonanie stanu populacji ptaków na danym obszarze,
  • określenie zmian jakościowo-ilościowych w strukturze zgrupowań,
  • sprawdzenie liczebności, rozrodczości oraz rozmieszczenia każdego gatunku,
  • ocena wpływu inwestycji przemysłowych na środowisko.

Monitoring ornitologiczny jest przeprowadzany głównie tam, gdzie dochodzi do określonych zmian na gruntach, na przykład wspomnianych inwestycji przemysłowych. Dzięki temu możliwa jest ochrona poszczególnych gatunków, ponieważ z badań można się dowiedzieć, które ptaki preferują, a które unikają konkretnych gruntów czy jak zmienia się ich frekwencja w zależności od przeprowadzanych inwestycji.

Jakie czynności wchodzą w zakres monitoringu ornitologicznego?

Zobacz również: Co powinna zawierać inwentaryzacja przyrodnicza?

Niezwykle ważny jest fakt, że monitoring ornitologiczny warto przeprowadzić nie tylko przed realizacją inwestycji, ale również po jej zakończeniu. Dzięki temu można określić, czy przyjęte założenia były poprawne. W ramach takiej usługi można liczyć przede wszystkim na konsultacje ze specjalistami, którzy zajmują się biologią i ochroną środowiska i przygotowanie inwentaryzacji.

Ważnym elementem monitoringu ornitologicznego jest też sporządzenie opinii projektu i planu robót. Poza tym wiedza, którą można dzięki niej uzyskać, pozwala na profesjonalne zabezpieczenie budowy w okresie lęgu i migracji zwierząt i przeprowadzenie szkoleń, które pomogą pracownikom przeprowadzić budowę w taki sposób, aby jak najmniej zagrażać środowisku naturalnemu.

Do góry