Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co powinna zawierać inwentaryzacja przyrodnicza?

Podczas planowania określonych inwestycji na terenach zielonych, konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów oraz pozwoleń. Bez nich realizacja planów może okazać się niemożliwa. Co więcej, tego rodzaju przedsięwzięcie wymaga również przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Ta, aby została wykonana poprawnie, powinna być zlecona specjalistom. Czym podczas inwentaryzacji zajmują się fachowcy?

Czym jest i kiedy przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą?

Obecnie, przeprowadzając inwestycję, trzeba pamiętać również o wymogach ochrony środowiska. Jest to szczególnie istotne, jeśli planuje się budowę na terenach zielonych, które mogą stanowić dom dla zagrożonych gatunków zwierząt oraz miejsce rozwoju licznych rodzajów roślin. Inwentaryzacja przyrodnicza, określana również mianem waloryzacji przyrodniczej, stanowi spis fauny i flory występujących w danym miejscu. Ponadto podczas jej wykonywania oceniony zostaje potencjał przyrodniczy terenu.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przedstawione są w formie raportu. Należy również podkreślić, że wykonaniem spisu powinny zajmować się wyłącznie osoby z wyższym, kierunkowym wykształceniem. Trzeba pamiętać, że tego rodzaju prace stanowią istotną część inwestycji, ponieważ jej niewykonanie może doprowadzić do tego, że osoba odpowiedzialna za inwestycja zostanie wezwana do uzupełnienia spisu, a do tego czasu prace będą wstrzymane.

Co powinna obejmować inwentaryzacja przyrodnicza?

Zobacz również: Jak przeprowadzić rozbiórkę starego obiektu, nie zaburzając okolicznego ekosystemu?

Na inwentaryzację przyrodniczą składają się liczne prace terenowe. Dzięki temu można się upewnić, że na terenie, na którym ma zostać wybudowana określona inwestycja, nie ma gatunków zagrożonych.

Spis obejmuje przyrodę ożywioną, w tym:

  • ryby,
  • ptaki,
  • ssaki,
  • bezkręgowce,
  • gady,
  • płazy,
  • nietoperze,
  • grzyby oraz porosty,
  • zbiorowiska roślinne,
  • siedliska przyrodnicze.

Dzięki temu możliwa jest ocena tego, jaki wpływ dana inwestycja będzie mieć na przyrodę, a także wskazanie działań, które mogą to oddziaływanie zminimalizować.

Do góry