Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie wymogi formalne powinien spełniać raport środowiskowy?

Niektóre inwestycje budowlane w szczególny sposób oddziałują na swoje otoczenie, stając się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także okolicznych mieszkańców. W takim przypadku konieczne jest sporządzenie raportu środowiskowego, który ma na celu ocenę stopnia oddziaływania inwestycji m.in. na poszczególne elementy lokalnego ekosystemu. Wyjaśniamy, jakie wymogi musi spełniać raport środowiskowy.

Czym jest raport środowiskowy?

Raport środowiskowy stanowi część procedury, która ma na celu ocenę oddziaływania inwestycji budowlanej na jej otoczenie. Sporządzenie raportu konieczne jest w przypadku inwestycji, które mogą w znaczący lub potencjalnie znaczący sposób oddziaływać na swoje otoczenie, czyli środowisko naturalne oraz zamieszkujących na danym terenie ludzi. Inwestycje budowlane, które wymagają sporządzenia raportu środowiskowego i wydania decyzji środowiskowej, dzielimy na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią zawsze niebezpieczne (znacząco oddziałujące na środowisko) inwestycje, w których przypadku raport środowiskowy oraz decyzja środowiskowa są niezbędne w celu rozpoczęcia budowy. Drugą grupę stanowią potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko inwestycje. W tym przypadku organy nadzorujące po złożeniu przez inwestora odpowiedniego wniosku decydują, czy raport środowiskowy i decyzja środowiskowa są niezbędnym elementem ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Wymogi formalne, jakie musi spełniać raport środowiskowy

Zobacz również: Jak nadzór przyrodniczy przyczynia się do ochrony środowiska?

Przeprowadzenie rzetelnego badania środowiskowego leży w gestii specjalistów. Z tego względu wykonaniem badania muszą zajmować się osoby z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem. Wymogi formalne dotyczące treści raportu środowiskowego określa art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do najważniejszych zaliczamy:

  • szczegółowy opis planowanej inwestycji,
  • szczegółowy opis elementów przyrodniczych, które znajdują się na obszarze bezpośredniego oddziaływania inwestycji,
  • opis znajdujących się na terenie oddziaływania inwestycji zabytków.

Raport środowiskowy musi także zawierać analizy wariantów inwestycji oraz skutków, jakie mogą się z nimi wiązać w zakresie oddziaływania na elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, a także ludzi zamieszkujących na obszarze oddziaływania inwestycji.

Do góry