Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak nadzór przyrodniczy przyczynia się do ochrony środowiska?

Inwestycje budowlane oddziałują na swoje otoczenie w rozmaity sposób. Proces budowy często odbywa się na terenach zielonych, zmieniając ich przeznaczenie oraz ingerując w lokalny ekosystem. To realne zagrożenie dla fauny i flory, które może doprowadzić m.in. do wyginięcia lub znacznego spadku populacji konkretnych gatunków, a także zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wyjaśniamy, w jaki sposób nadzór przyrodniczy przyczynia się do ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.

Czym jest nadzór przyrodniczy?

Rolą nadzoru przyrodniczego jest wykonywanie czynności kontrolnych oraz dokumentacyjnych, które mają na celu spełnienie wymogów związanych z wydanym pozwoleniem na budowę oraz decyzją środowiskową w przypadku inwestycji o potencjalnie szkodliwym wpływie na środowisko naturalne.

Na czym polega nadzór przyrodniczy?

Utrzymanie bioróżnorodności oraz ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem lub mających swoje siedliska jedynie na niewielkim terenie wymagają szczególnego rodzaju działań. Leżą one w gestii przyrodników sprawujących nadzór nad terenami, na których planowane są i realizowane określone jako potencjalnie zagrażające środowisku naturalnemu inwestycje. Nadzór przyrodniczy to działania kontrolne i dokumentacyjne, które wynikają z zapisów w decyzji środowiskowej. Sprawują go przyrodnicy różnych specjalizacji, co ma związek ze specyfiką konkretnego terenu. Nadzór przyrodniczy obejmuje m.in. czynności kontrolne i dokumentacyjne w czasie przenoszenia gatunków zagrożonych na skutek realizacji inwestycji, nadzór nad poszczególnymi etapami zagospodarowania terenów zielonych m.in. prowadzoną wycinką drzew, a także czynności kontrolne, które mają na celu wykrycie ewentualnych uchybień inwestorów na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.

Jak nadzór przyrodniczy chroni środowisko naturalne?

Zobacz również: Na czym polega rekultywacja terenów środowiskowych?

Dzięki nadzorowi przyrodniczemu możliwe jest właściwe zabezpieczenie (przeniesienie) m.in. występujących na terenie inwestycji płazów, które mogą ucierpieć na skutek prowadzonych działań inwestora. Co więcej, czynności kontrolne pozwalają także uniknąć wycinki szczególnie cennych pod względem przyrodniczym drzew, prowadzenia prac na terenie zielonym w okresie lęgowym i innych zagrażających przyrodzie wykroczeń, które są jednocześnie podstawą do np. wszczęcia postępowania przeciwko inwestorowi. Nadzór przyrodniczy to przede wszystkim działania mające na celu ograniczenie strat w środowisku, które może spowodować konkretna inwestycja. Jego zakres i prowadzone przez przyrodników czynności, zależą od specyfiki terenu, a także rodzaju inwestycji budowlanej.

Do góry