Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzacja przyrodnicza, najprościej mówiąc, to spis elementów przyrody znajdujących się na danym obszarze. Ekspertyza uwzględnia głównie przyrodę ożywioną. Zazwyczaj przeprowadza się ją przed rozpoczęciem inwestycji na danym terenie. Dzięki inwentaryzacji można sprawdzić, czy nie występuje na nim chroniona fauna i flora, a także zaplanować realizację inwestycji z poszanowaniem zasad ochrony przyrody.

Inwentaryzacja przyrodnicza od A do Z

Inwentaryzacja przyrodnicza to długotrwały proces. Jego etapy trzeba podzielić na części i okresy uzależnione od fenologii i bytowania danego elementu na danym terenie – tylko dzięki temu można sporządzić rzetelny raport zgodnie z przyjętą metodyka branżową. Prace wstępne obejmują ustalenie granic badanego terenu wraz z buforem, a także zgromadzenie dokumentacji i map.  Specjalista prowadzący inwentaryzacje danego terenu musi zapoznać się też z jego tłem historycznym. Następnie tworzy mapy topograficzne i określa budowę geologiczną badanego obszaru, zaznajamia się z przyrodą ożywioną i nieożywioną na nim występującą oraz tworzy kartogramy i zdjęcia fitosocjologiczne. Inwentaryzację przyrodniczą  rozdziela się na kategorie, dzięki którym łatwiej jest sporządzić raporty końcowe.

Badanie flory, fauny i przyrody nieożywionej

Inwentaryzacja flory polega na analizie fitosocjologicznej i stworzeniu map florystycznych. Podczas niej określa się występowanie gatunków chronionych na danym terenie. Specjaliści sprawdzają, jakie występują na nim zbiorowiska leśne, nieleśne, a także pola i odłogi. Trudniejsza jest inwentaryzacja fauny, zwłaszcza że obejmuje ona również bezkręgowce. Przede wszystkim jednak bierze się pod uwagę wszystkie ssaki, płazy, gazdy, ryby i ptaki. Inwentaryzację fauny przeprowadza się wczesną wiosną, lecz pomiary powinny być powtarzane także w innych porach roku. Inwentaryzacja przyrody nieożywionej polega na spisie m.in. wodospadów, źródeł, jaskiń itp. Tę również najlepiej przeprowadzać wczesną wiosną, gdy roślinność jeszcze nie rozkwita, a elementy nieożywione są dobrze widoczne.

Waloryzacja przyrodnicza

Zobacz również: Jak dbać o chronione gatunki zwierząt na terenach inwestycyjnych?

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji przygotowuje się z niej zbiorową dokumentację. Na jej podstawie można dokonać waloryzacji przyrodniczej, czyli nadaniu konkretnym obszarom i gatunkom określonej kategorii, według ich wartości. Waloryzacja stanowi część raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji.

Do góry