Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie działania wchodzą w zakres nadzoru przyrodniczego?

Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek uzyskania przy określonych inwestycjach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – w skrócie: decyzji środowiskowej. Z tej decyzji może wynikać konieczność zaangażowania nadzoru przyrodniczego. Co to oznacza dla inwestora i prowadzonej przez niego inwestycji?

Przepisy prawne dotyczące nadzoru przyrodniczego

Katalog inwestycji, których może dotyczyć nadzór przyrodniczy jest bardzo szeroki. Zawiera go Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrześnie 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). W praktyce inwestycje, których dotyczy najczęściej to inwestycje liniowe takie jak:

  • budowa dróg i autostrad;
  • budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych;
  • budowa i modernizacja linii kolejowych;
  • regulacja i udrażnianie cieków wodnych;

oraz inwestycje kubaturowe prowadzone na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody takimi jak: obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i inne.

Dlaczego nadzór przyrodniczy jest potrzebny w trakcie realizacji inwestycji?

Ochrona środowiska naturalnego powinna leżeć na sercu nam wszystkim. W końcu zasoby naturalne, energia i zdolność środowiska naturalnego do regeneracji i neutralizacji zanieczyszczeń powstałych wskutek działalności człowieka, w tym działalności gospodarczej, stanowią element niezbędny między innymi dla funkcjonowania firm i przedsiębiorstw.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących inwestycje budowlane, nasza firma oferuje usługi nadzoru przyrodniczego, które obejmują między innymi takie działania jak:

  • inwentaryzacje przyrodnicze chronionych gatunków roślin i zwierząt, występujących na terenie inwestycji;
  • uzyskiwanie pozwoleń na przesiedlanie i przenoszenie ww. chronionych gatunków;
  • konsultacje dotyczące lokalizacji dojazdów, dróg technologicznych i magazynów na czas realizacji inwestycji;
  • nadzór botaniczny, ornitologiczny, entomologiczny i chiropterologiczny nad terenami zielonymi w związku z wycinką drzew i krzewów oraz zabezpieczeniem drzew nieprzeznaczonych do wycinki;
  • szkolenie wykonawców robót budowlanych w zakresie działań mających na celu ochronę przyrody w trakcie realizacji inwestycji;
  • opracowanie raportów środowiskowych w związku z zapisami decyzji środowiskowej, w tym raportu końcowego, oraz przygotowywanie dokumentacji w razie potrzeby występowania o dodatkowe decyzje.

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji jest konieczne dla wywiązania się z warunków nałożonych na inwestora w decyzji środowiskowej. Pełniony przez zespół naszych specjalistów nadzór zapewnia bezpieczne wykonanie wszelkich działań, przy minimalnym negatywnym wpływie na środowisko przyrodnicze.

Zobacz również: W jakich sytuacjach wykonuje się raport środowiskowy?

Do góry