Telefon +48 736 833 174

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak wygląda proces przeprowadzania ekspertyzy przyrodniczej?

Ekspertyza przyrodnicza to niezbędny element wielu inwestycji, mający na celu ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz ochronę różnorodności biologicznej. W Polsce, procedura ta jest regulowana przez prawo i musi być przeprowadzona przez specjalistów z zakresu ochrony przyrody. W poniższym artykule przyjrzymy się, jak wygląda proces przeprowadzania ekspertyzy przyrodniczej, jakie są jej etapy oraz jakie informacje można uzyskać dzięki niej.

Etap I - Analiza dokumentacji i inwentaryzacja terenu

Pierwszym etapem przeprowadzania ekspertyzy przyrodniczej jest analiza dokumentacji dotyczącej inwestycji oraz zebranie informacji na temat obszaru, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. Specjaliści od ochrony przyrody dokonują wstępnej oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska oraz sprawdzają, czy dany teren podlega ochronie prawnej, np. jako obszar Natura 2000. Następnie przeprowadzana jest inwentaryzacja terenu, która obejmuje m.in. identyfikację występujących gatunków roślin i zwierząt, ocenę stanu siedlisk oraz ewentualnych zagrożeń dla nich. Inwentaryzacja może być przeprowadzana w różnych porach roku, w zależności od potrzeb i specyfiki inwestycji.

Etap II - Ocena wpływu na środowisko

Drugi etap ekspertyzy przyrodniczej polega na ocenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko oraz na występujące na danym terenie gatunki i siedliska. Specjaliści analizują m.in. sposób realizacji przedsięwzięcia, technologie stosowane podczas budowy, a także potencjalne zagrożenia dla środowiska, takie jak emisja hałasu, zanieczyszczenie powietrza czy wody. Na podstawie tych informacji, eksperci oceniają ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla przyrody oraz określają możliwości ich minimalizacji.

Etap III - Opracowanie środków ochrony przyrody

Ostatnim etapem przeprowadzania ekspertyzy przyrodniczej jest opracowanie środków ochrony przyrody, które mają na celu zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko oraz zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej. W ramach tego etapu eksperci mogą zaproponować m.in. zmiany w projekcie inwestycji, takie jak wybór innych technologii czy materiałów, które będą mniej szkodliwe dla środowiska.

Do góry